Sähköisestä mainonnasta asiakassuhteeseen. Heti.

 

st1-logo

 

Markkinoinnin ja mainonnan digitalisoituminen on muuttanut tämän päivän ostokäytäntöjä. Niin kuluttaja- kuin yritysasiakkaat hakevat tietoa entistä enemmän verkosta ja näin myös merkittävä osa ostopäätöksistä tapahtuu Internetiä selaamalla, tutustumalla tuotteisiin tai palveluihin ja vertailemalla niitä keskenään.

Verkkosivujen lisäksi erilaiset digitaaliset markkinointikampanjat tukevat yritysten myyntiä tuomalla käyttäjille tietoon uusia palveluita. Selaaja kohtaa digitaalista mainontaa verkossa, kiinnostus tuotetta tai palvelua kohtaan herää ja syntyy ostopäätös. Potentiaalinen asiakas haluaa tilata tuotteen, ottaa palvelun käyttöön tai aloittaa uuden asiakassuhteen – heti.

Erityisesti kuluttajakaupassa tilauksen tekeminen onnistuu pankkitunnistuksella tai luottokorttimaksulla.
Kuitenkin tietyillä toimialoilla ja palvelun tai asiakassuhteen laadusta johtuen pelkkä tunnistautuminen ei riitä, vaan tahdonilmaisu ja kaupan toteutuminen edellyttää laajemman kokonaisuuden toimenpiteitä.
Tässä vaiheessa sähköisestä prosessista siirrytään usein takaisin paperiprosessiin ja automatisoitu muuttuu manuaaliseksi.

Yritysten käytännöt vaihtelevat, mutta yhtäläisyyksiä löytyy: Loppuasiakas tulostaa, allekirjoittaa ja postittaa tilauksen tai hakemuksen yritykselle. Hakemuksen saavuttua saatetaan tehdä välttämättömiä tarkistuksia asiakkaan nimenkirjoitusoikeuden tai luottotietojen varmentamiseksi. Yleensä saapunut kaavake skannataan vielä takaisin sähköiseen muotoon ja tallennetaan yrityksen tietojärjestelmiin.

 


 

Asiat on kuitenkin mahdollista tehdä toisin.

St1 Oy hyödyntää Signom Allekirjoituspalvelua ja Web -lomakkeita tuhansien kuluttaja- ja yritysasiakkaiden polttoainekorttihakemusten allekirjoittamiseen.

”St1 Oy:lle on tärkeää tuoda asiakkaallemme helpotusta nopean ja vaivattoman asioinnin kautta. Pääasiallinen syy lähteä käyttämään Signom Web -lomakkeita oli mahdollistaa jouheva ja käyttäjäystävällinen polttoainekorttien tilauprosessi niin asiakaskunnallemme kuin yhtiöllemme” Kertoo St1 Oy:n Linda Pihl, joka on toiminut korttipalveluiden Team Leaderina sekä on mukana digitaalisten prosessien kehityksessä.

”Web -lomakkeiden yhdistäminen sähköisiin markkinointikampanjoihimme on mahdollistanut tasaisen hakemusvirran. Sen sijaan, että asiakas siirtyisi digitaalisesta mainoksesta tulostamaan hakemuksen, hän voikin täyttää ja lähettää sen sähköisesti suoraan Internet -sivustoltamme. Verkkomainonnan lisäksi myynti on pystynyt hyödyntämään sähköisiä lomakkeita tehokkaana työkaluna.”, toteaa Linda Pihl.

”Näemme myös automaattisen nimenkirjoitusoikeuden tarkistuksen tärkeänä ominaisuutena, sen karsiessa pois manuaalista työtä varmennusten tekemisessä.”

 

Sähköisen ostoprosessin ei siis tarvitse katketa kriittisimmällä hetkellä, eli tahdonilmaisua tehtäessä. Prosessi voidaan toteuttaa loppuasiakkaalle helpoksi ja vaivattomaksi kokonaisuudeksi ja mahdollistaa uuden asiakassuhteen luominen – heti.