Thou shalt know thy customer – tosiasialliset edunsaajatiedot sähköisesti

Tulevan rahanpesulain (kuten aiemmankin) keskeisenä velvoitteena yrityksille on tuntea oma asiakkaansa. Yksityishenkilön ollessa asiakkaana on homma hoidossa melko helposti. Tunnistetaan asiakas virallisesta henkilökortista tai käytetään vahvaa sähköistä tunnistautumista (esim. pankkitunnistus, mobiilivarmenne).

Yritysasiakkaan osalta tuntemisen vaatimukseen sisältyy myös nimenkirjoitusoikeuden tarkistus sekä ns. tosiasiallisten edunsaajien selvittäminen. Laissa on määritelty tarkemmin mitä tosiasiallisella edunsaajalla tarkoitetaan, mutta lyhennetty kansantajuinen muoto voisi olla kutakuinkin näin: ”henkilö, joka omistaa asiakasyrityksestä yli 25%”. Lisäksi laki edellyttää sen selvittämistä, onko yrityksen omistajissa ns. poliittisesti vaikutusvaltaisia henkilöitä.

Sähköisellä prosessilla tietojen kerääminen on nopeaa ja helppoa

Kerättävien tietojen määrittely lain mukaan ei ole se juttu, mistä tässä haluan kirjoittaa vaan se, miten tietoja asiakkaista kerätään. Nykyisinhän esimerkiksi edunsaaja-/omistajatietoja yrityksistä haetaan joko suoraan kaupparekisteristä tai esim. luottotietoyhtiöiden rekistereistä. Haasteena näissä tiedoissa on se, että ne antavat tulokseksi usein tarkastettavan yrityksen perustamishetken omistusrakenteen. Kaupparekisteriin kun ei rekisteröidä perustamisilmoituksen jälkeen mahdollisesti annettujen uusien osakkeiden omistajia, vaan vain uudet osakkeet. Omistussuhteet ovat siis voineet merkittävästikin muuttua yrityksen perustamisen jälkeen. Luottotietoyhtiöt yrittävät tuoreuttaa omistajatietoa soittelemalla yrityksiin ja lähettelemällä kirjeitä omistajatietojen päivittämiseksi. Kuulemma päivitysten suhde lähetettyihin kutsuihin on n. prosentin. Yrityksillä on yksinkertaisesti muutakin tekemistä kuin päivittää omistajatietojaan.

Tiedot kannattaakin pyytää tilanteessa, jossa asiakkaalla on intressi antaa kysytyt tiedot. Esimerkiksi kun asiakas on hakemassa lainaa, tekemässä asiakassopimusta tai jotain muuta josta arvelee hyötyvänsä. Prosessin tekeminen asiakkaalle helpoksi on luonnollisesti avainasemassa. Tiedot voidaan kerätä helposti sähköisesti esim. ohjaamalla asiakas web-lomakkeelle, jossa muuten kysyttävien tietojen lisäksi pyydetään täyttämään tosiasialliset edunsaajatiedot ja tiedon poliittisesti vaikutusvaltaisista omistajista.

 

Tosiallisten edunsaajien tiedot sähköisesti

 

Signom tarjoaa eheän toimivan prosessin

Toimitamme ratkaisuja, joissa voidaan kerätä sähköisesti tarvittavat tiedot, tunnistaa ilmoituksen antaja, tarkistaa hänen nimenkirjoitusoikeutensa (tuki myös jaetun nimenkirjoitusoikeuden tilanteisiin) sekä toimittaa allekirjoitettu lomake asiakkaamme (yllä olevassa kaaviossa siis ”Luottolaitos Oy”) tietojärjestelmiin. Eikä siinä vielä kaikki: lomakkeelle syötetyt tiedot voidaan toimittaa datana suoraan järjestelmiin. Niitä ei siis tarvitse tavata allekirjoitetusta lomakkeesta ja käsin näpytellä mihinkään. On se hieno!

 

Ossi Marko, toimitusjohtaja

Onnistuuko liiketoiminnan tehostaminen nappia painamalla?

Kaikissa yrityksissä pitää välillä allekirjoittaa sopimuksia tai hakemuksia ja näihin prosesseihin liittyy usein enemmän tai vähemmän manuaalisista työtä. Asiakirjojen allekirjoituskierrokset voivat usein kestää turhauttavan kauan ja vaatia monia muistutuksia. Perinteinen postitus lisää aikajanaan vielä useita päiviä puhumattakaan kustannuksista.

Perinteiseen allekirjoittamiseen verrattuna asiakirjan sähköinen allekirjoittaminen tuo prosessiin nopeutta, turvallisuutta ja kustannussäästöjä. Esimerkiksi salassapitosopimuksen kohdalla tarvitaan usein useamman eri ihmisen allekirjoitus, jolloin kaikkien osapuolien istuttaminen saman pöydän ääreen voi teettää aikataulullisia ongelmia. Mutta onnistuuko tämän prosessin siirtäminen nykyaikaan helposti? Vastaus on kyllä!

Sähköisen sopimuksen tarina – sopimus matkaan muutamalla napin painalluksella

 

Viimeisimmässä kirjoituksessani lupasin kertoa sähköisen asiakirjan elämäntarinan – Tässä se tulee!

Timo Toimihenkilö sai tehtäväkseen hankkia yrityskaupan yhteydessä kymmenen eri henkilön allekirjoitukset salassapitosopimukseen. Allekirjoituksilla oli kiire, joten Timo päätti käyttää apunaan sähköisen allekirjoittamisen palvelua.

Timo rekisteröityi palveluun syöttämällä sähköpostiosoitteensa ja tunnistautui. Sähköpostiin kilahti aktivointiviesti – Timo klikkasi linkkiä ja jatkoi tunnistautumalla henkilökohtaisilla pankkitunnuksillaan. Tämän jälkeen hän pääsi syöttämään itselleen salasanan. Nyt ei tarvinnut kuin ladata salassapitosopimus palveluun ja syöttää allekirjoittajien tiedot, johon kuului allekirjoittajan nimi, yritys sekä sähköpostiosoite. Viimeisessä vaiheessa ei tarvinnut kuin painaa ”Lähetä”.

Esivalmisteluihin ei juuri kulunut aikaa, sillä kaikki tapahtui muutamalla napin painalluksella. Lähetyksen jälkeen allekirjoittajat vastaanottivat sähköpostin, jonka kautta heillä oli tunnistautumisen jälkeen mahdollisuus päästä tutustumaan asiakirjaan sekä allekirjoittamaan se. Timo pystyi seuraamaan asiakirjan eri vaiheita sähköpostiin saamiensa viestin perusteella. Saatuaan viestin, että kaikki ovat allekirjoittaneet sopimuksen, Timo tallensi sopimuksen sähköisesti.

Sen pituinen se! – Helppoa eikö?

Digitalisoituminen on paljon muutakin kuin sähköisiä sopimuksia

Sähköisen allekirjoittamisen parhaimpiin puoliin kuuluu se, että allekirjoittaminen onnistuu missä ja milloin vain – assistentin ei enää tarvitse metsästää allekirjoittajaa paperit kourassa pitkin käytäviä tai väijyä kahvihuoneessa sopivaa tilaisuutta odottaen. Varsinkin suurempien yritysten edustusoikeutetut ovat usein kovin kiireisiä ja välillä pöydälle jätetyt, allekirjoitettavaksi tarkoitetut paperit, tuppaavat jäämään pölyttymään. Sähköinen allekirjoituspalvelu pyrkii paikkaamaan myös tämän ongelman: Järjestelmä muistuttaa allekirjoittajaa automaattisesti.

Liiketoimintaprosessien digitalisoiminen on kuitenkin paljon muutakin kuin sopimusten sähköistä allekirjoittamista. Sähköinen allekirjoittaminen voidaan yhdistää näppärästi erilaisiin hakemusprosesseihin sähköisten web-lomakkeiden avulla. Tällöin sähköisen ostoprosessin ei tarvitse katketa juuri sillä kriittisimmällä hetkellä, jolloin riski prosessin keskeytymiseen kasvaa huomattavasti. Kerron seuraavassa blogipostauksessani enemmän digitalisaatiosta käytännössä ja siitä, miten loppuasiakkaan elämää voidaan helpottaa verkossa eheän asiakkaaksituloprosessin avulla.

 

 

Hyvä klousaaja ei pompota – Paranna asiakaskokemusta digitalisoimalla sopimusten allekirjoittaminen

Yritysten tarjoamien fyysisten kosketuspintojen vähenemisestä puhutaan paljon sekä puolesta että vastaan. Joissain tilanteista se aiheuttaa asiakastyytymättömyyttä, mutta on tilanteita, joissa tapaamisten välttäminen jopa lisää asiakastyytyväisyyttä!

 

Käytännössä kaikki mitä tehdään rutiininomaisesti ja toistuvasti voi ja kannattaa automatisoida. Tämä vähentää inhimillisten virheiden määrää ja nopeuttaa huomattavasti monia prosesseja mikä on omiaan parantamaan asiakastyytyväisyyttä. Yksi tehokas keino lisätä asiakastyytyväisyyttä on tarjota mahdollisimman vaivaton asiakkaaksituloprosessi (On-boarding).

 

Sopimusprosessien sähköistäminen tuo yrityksille kustannussäästöjä ja on lisäksi ekologinen vaihtoehto. Koko sopimuksen elinkaaren automatisointi on itse asiassa helpompaa, kuin saattaa luulla. Kerron seuraavassa kirjoituksessani yhden sähköisen sopimuksen elämäntarinan.

 

Sopimusten sähköinen allekirjoittaminen on kannattavaa monesta syystä;

  • Ei aikaan sidottua – Allekirjoittaminen voi tapahtua milloin vain
  • Ei paikkaan sidottua – Asiakkaan ei tarvitse tulla paikan päälle allekirjoittamaan
  • Aikaa säästyy kaikilta osapuolilta
  • Paperin kulutus vähenee huomattavasti
  • Turvallinen vaihtoehto (allekirjoittaja voidaan tunnistaa verkkopankkitunnuksilla)

 

Miten eri toimialat voivat hyödyntää sähköistä allekirjoituspalvelua?

 

Digitaalisten ratkaisujen hyödyntäminen on arkipäivää yhä useammassa yrityksessä. Valitettavasti vielä useammassa digitaalisia ratkaisuja ei hyödynnetä vielä lainkaan sillä tasolla, kuin se olisi mahdollista. Jopa suotavaa.

 

Digitaaliset, eli sähköiset ratkaisut osana yrityksen palveluntuotantoa parantaa asiakastyytyväisyyttä poikkeuksetta silloin, kun asiakas on nostettu keskiöön. Kukapa ei haluaisi välttää turhia käyntejä toimistolla tai uuden mustekasetin hankkimista kotiin asioidakseen tämän päivän yrityksen kanssa? Esimerkiksi VVO hyödyntää sähköistä allekirjoitusprosessia onnistuneesti uuden vuokralaisen solmiessa vuokrasopimusta.

 

Sähköisesti tehty allekirjoitus mahdollistaa suuren määrän automaattisia tarkistuksia liittyen allekirjoitustapahtumaan. Yksinkertaisessa prosessissa allekirjoittaja tunnistautuu vahvasti ja pääsee tutustumaan asiakirjaan sekä allekirjoittamaan sen tunnistautumisen jälkeen. Sopimukseen tulostuu tunnistuspalvelun tarjoajalta (Pankkitunnistus, Mobiilivarmenne) palautunut nimitieto. Sähköinen allekirjoittaminen soveltuu moneen eri käyttötarkoitukseen, sillä siihen voidaan yhdistää yrityksen allekirjoituksen kohdalla nimenkirjoitusoikeuden tarkastaminen kaupparekisteristä, luottotietojen tarkastus ja vaikkapa maksutapahtuma.

 

Haluatko kuulla lisää? – Ota yhteyttä!

Case Elenia: Sähköisen allekirjoituksen käyttäjät ovat tutkitusti tyytyväisiä palveluun

Elenia

 

 

 

 

 

 

 

 

Elenia otti Signom -palvelun käyttöön  jo vuoden 2011 aikana, jolloin käyttökohteena oli ensisijaisesti liittymissopimukset. Palvelun käyttö on vuoteen 2014 mennessä laajentunut ja tänä päivänä Elenia hyödyntää Signom -allekirjoituspalvelua liittymissopimusten lisäksi johtoalueen käyttöoikeussopimuksissa sekä sähköverovakuutuksissa.

 

Sähköinen allekirjoitus on  kasvattanut asiakastyytyväisyyttä ja tehnyt asioinnin Elenian asiakkaille vaivattomaksi

Asiakastyytyväisyyteen ja sen nostamiseen on haluttu panostaa Elenialla. Tyytyväisyyttä allekirjoituspalveluun mitataan kuukausittain noin 50 asiakkaalta, jotka ovat allekirjoittaneet liittymissopimuksensa sähköisesti. Tyytyväisyys on alusta asti ollut erittäin korkealla tasolla (keskiarvo 4,55/5 vuonna 2014).

Asiakkaat ovat myös antaneet avointa palautetta Elenialle sähköisestä tavasta allekirjoittaa liittymissopimuksia. Erityisesti kiitosta on saanut kätevyys, vaivattomuus ja palvelun helppokäyttöisyys. Elenialle palvelu on ympäristöystävällisyyden ja asiakastyytyväisyyden kasvun lisäksi tuonut myös työntekijöille helpoutta ja nopeutta sekä puhtaasti ajan säästöä arkeen.

Vuonna 2014 kaikista liittymissopimuksista 65% allekirjoitettiin sähköisesti. Kehityksessä on otettu asiakastyytyväisyyden lisäksi huomioon ympäristöystävällisyys ja Elenian yhtenä ympäristötavoitteena on paperin kulutuksen vähentäminen. Sähköisten allekirjoitusten osuutta uusissa liittymissopimuksissa seurataankin jatkuvasti.

 

Elenia Oy on sähköverkkoyhtiö, joka toimittaa sähköä 415 000 kotitalous-, yritys- ja yhteiskunta-asiakkaalle yli sadan kunnan alueella.
Elenia vastaa sähköverkon toimivuudesta ja uudistamisesta, asiakkaiden sähkönkulutuksen mittaamisesta ja sähköliittymien rakentamisesta kumppaniyhtiöiden kanssa. Elenia on edelläkävijä älykkään sähköverkon kehittämisessä.

 

Haluatko kuulla lisää kuinka sinä voit helpottaa asiakkaidesi asiointia verkossa?

 

Ota yhteyttä!

Signom Oy, Myynti:

Toimitusjohtaja Ossi Marko

+358 50 555 1405

ossi.marko@signom.com

 

Case VVO: Sähköinen allekirjoitus viimeistelee sulavan asunnonvuokrausprosessin

VVO

Signom tarjoaa asiakkailleen työkaluja erilaisten asiointiprosessien sähköistämiseksi. Itse asiointiprosessit vaihtelevat toimialoittain ja yrityksittäin melkoisesti ja sähköisten palvelujen on mukauduttava vaihteleviin prosesseihin.

Kiinteistöjen hallintaa ja vuokrausta tarjoavissa yrityksissä asiointi asukkaan kanssa alkaa tyypillisesti uuden vuokrasopimuksen allekirjoituksella. Hyvin usein vuokrasopimuksen allekirjoittaa useampi kuin yksi henkilö (esim. pariskunta vuokraa asunnon yhdessä). Vuokrasopimuksen asiointiprosessiin liittyy myös usein vuokravakuuden maksaminen.

Jotta sähköinen prosessi aidosti helpottaa asiakkaan asiointia, tulee järjestelmän tukea useamman allekirjoittajan allekirjoitusta ja lisäksi tarjota mahdollisuus vuokravakuuden sähköiseen maksamiseen asiointiprosessin välittömässä yhteydessä. Luonnollisesti sähköisen prosessin täytyy myös nopeuttaa ja tehostaa yrityksen liiketoimintaa.


VVO-yhtymä Oyj on asuntojen vuokraukseen erikoistunut johtava yritys, jolla on yli 40 000 vuokra-asuntoa 42 paikkakunnalla Suomessa.

 

VVO sähköisti allekirjoitusprosessin Signomin palvelun avulla ja tällä hetkellä yli puolet VVO:n vuokrasopimuksista allekirjoitetaan sähköisesti.

Halusimme tarjota asiakkaillemme mahdollisuuden hoitaa asunnonvuokrausprosessi täysin sähköisessä muodossa aina vuokravakuuden maksamisesta vuokrasopimuksen allekirjoittamiseen saakka. Signomin allekirjoituspalvelu on ollut tärkeä osa prosessin sähköistämistä ja sähköinen vuokrasopimuksen allekirjoittaminen viimeistelee prosessin?, kertoo yksikönjohtaja Pia Jaakola.

Sähköinen allekirjoittaminen on helpottanut asiakkaidemme asiointia ja säästänyt turhaa vaivaa vuokrausprosessissa. VVO:n kannalta ajatellen sähköinen prosessi tehostaa työntekoa ja nopeuttaa vuokrausprosessiamme ja sitä kautta liiketoimintaamme huomattavasti, Pia Jaakola jatkaa.

 

Kiinnostaako sinua kuulla miten Signomin palveluiden avulla voit nopeuttaa asunnonvuokrausprosessiasi?

Ota Yhteyttä!

Myynti
+358 505 551 405
sales@signom.com

Case S-Business: Sähköisellä allekirjoituksella tehokkuutta uusasiakashankintaan

 

Digitaalinen allekirjoittaminen

 

Etämyynti on parhaimmillaan tehokas ja nopea tapa myydä ja markkinoida palveluita ja tuotteita.
Kuitenkin tässä myynnin mallissa on omat haasteensa ja epävarmuustekijänsä;
ostopäätöksen täytyy tapahtua puhelimessa tai Internetissä palveluntarjoajaa koskaan tapaamatta.

Kun esteet on ylitetty päästään vaiheeseen, jossa loppuasiakas haluaa ostaa palvelun tai tehdä tilauksen. Kauppa saatetaan sopia puhelimessa suullisen sopimuksen muodossa, jolloin esimerkiksi paperisia asiakirjoja ei tarvita kaupan syntymiseen. Kirjallinen sopimus tuo kuitenkin luottamusta loppuasiakkaalle ja joissain tapauksissa se on jopa ehdoton, johtuen tuotteesta tai palvelusta.

On kuitenkin harmillista, mikäli kirjallinen sopimus hankaloittaa itse kaupan syntymistä ja tuo ostajalle turhaa vaivaa, oli tahtotila hankintaan kuinka korkealla tahansa.
Tähän syynä on tyypillisesti paperiset postitettavat asiakirjat, jotka lähetetään loppuasiakkaalle, joka taas palauttaa kaavakkeet allekirjoitettuna takaisin palveluntarjoajalle. Vasta tässä vaiheessa kauppa todellisuudessa toteutuu vaikka asiakas on antanut myöntävän vastauksen jo aikapäiviä sitten. On myös tapauksia, jolloin kauppa jää kokonaan toteutumatta – ostaja on unohtanut palauttaa sopimuspaperit ja esimerkiksi puhelimessa luotu kiinnostus on hiipunut.

 

S-Business Oy tarjoaa uudenlaisen yrityskortin, jota pystyy hyödyntämään yli 1600 S-ryhmän toimipisteessä. S-Business korttimaksamisella henkilön ei tarvitse enää säästää kuitteja, vaan kaikki ostot siirtyvät kirjanpitokelpoisina laskulle.

 

”Alunperin paperiset S-Business yrityskorttihakemukset olivat löydettävissä S-ryhmän toimipisteistä. Asiakas pystyi myös täyttämään hakemuksen sivuillamme ja tilaamaan sen postitse itselleen allekirjoitettavaksi. Lähetyksen yhteydessä oli palautuskuori takaisin postitusta varten”, kertoo S-Business Oy:n toimitusjohtaja Niko Sinervä.

Noin puolessa tapauksista tilattu lähetettävä paperilomake ei kuitenkaan koskaan palautunut takaisin S-Businekselle, vaikka asiakas oli kiinnostunut ottamaan yrityskortin käyttöönsä. Call centerin puolella kiinnostusta heräteltiin myös aktiivisesti puhelinsoitoilla, jolloin asiakas sai tietoa yrityskortista ja hänet pystyttiin ohjamaan tilaamaan kortti veloituksetta. Aktiivinen myyntityö ei kuitenkaan aina johtanut pisteeseen, jossa henkilö olisi tulostanut, allekirjoittanut ja postittanut hakemuksen S-Businekselle asti.

”Haimme uusia tapoja helpottaa hakemuksen täyttämisen prosessia. Signomin sähköinen allekirjoitus  on ilman muuta ollut tärkeä osa kehitystä. Yli 90% hakemuksistamme saapuu tänä päivänä sähköisessä muodossa. Telemarkkinointimme on myös voinut hyödyntää Web -lomaketta korttitilausten klousaamisessa, koska asiakas voi allekirjoittaa hakemuksen sähköisesti heti puhelinsoiton jälkeen.  Tällä hetkellä meillä on S-Busineksella yli 11 000 asiakasyritystä ja näen, että Signomin palvelulla on merkittävä rooli uusasiakashankinnassamme.”, toteaa Niko Sinervä.

S-Business -kortin voit tilata tästä!
Onko yritykselläsi mainio tuote tai palvelu mutta tilaus- tai hakemusposessi tuottaa ylimääistä vaivaa loppuasiakkaalle ja saattaa olla esteenä asiakassuhteen syntymiselle?

Lue lisää eri vaihtoehdoista, jotka helpottavat yrityksesi prosesseja.

 

Signom myynti / Ossi Marko:

+358 50 555 1405
sales@signom.com

 

Sähköisestä mainonnasta asiakassuhteeseen. Heti.

 

st1-logo

 

Markkinoinnin ja mainonnan digitalisoituminen on muuttanut tämän päivän ostokäytäntöjä. Niin kuluttaja- kuin yritysasiakkaat hakevat tietoa entistä enemmän verkosta ja näin myös merkittävä osa ostopäätöksistä tapahtuu Internetiä selaamalla, tutustumalla tuotteisiin tai palveluihin ja vertailemalla niitä keskenään.

Verkkosivujen lisäksi erilaiset digitaaliset markkinointikampanjat tukevat yritysten myyntiä tuomalla käyttäjille tietoon uusia palveluita. Selaaja kohtaa digitaalista mainontaa verkossa, kiinnostus tuotetta tai palvelua kohtaan herää ja syntyy ostopäätös. Potentiaalinen asiakas haluaa tilata tuotteen, ottaa palvelun käyttöön tai aloittaa uuden asiakassuhteen – heti.

Erityisesti kuluttajakaupassa tilauksen tekeminen onnistuu pankkitunnistuksella tai luottokorttimaksulla.
Kuitenkin tietyillä toimialoilla ja palvelun tai asiakassuhteen laadusta johtuen pelkkä tunnistautuminen ei riitä, vaan tahdonilmaisu ja kaupan toteutuminen edellyttää laajemman kokonaisuuden toimenpiteitä.
Tässä vaiheessa sähköisestä prosessista siirrytään usein takaisin paperiprosessiin ja automatisoitu muuttuu manuaaliseksi.

Yritysten käytännöt vaihtelevat, mutta yhtäläisyyksiä löytyy: Loppuasiakas tulostaa, allekirjoittaa ja postittaa tilauksen tai hakemuksen yritykselle. Hakemuksen saavuttua saatetaan tehdä välttämättömiä tarkistuksia asiakkaan nimenkirjoitusoikeuden tai luottotietojen varmentamiseksi. Yleensä saapunut kaavake skannataan vielä takaisin sähköiseen muotoon ja tallennetaan yrityksen tietojärjestelmiin.

 


 

Asiat on kuitenkin mahdollista tehdä toisin.

St1 Oy hyödyntää Signom Allekirjoituspalvelua ja Web -lomakkeita tuhansien kuluttaja- ja yritysasiakkaiden polttoainekorttihakemusten allekirjoittamiseen.

”St1 Oy:lle on tärkeää tuoda asiakkaallemme helpotusta nopean ja vaivattoman asioinnin kautta. Pääasiallinen syy lähteä käyttämään Signom Web -lomakkeita oli mahdollistaa jouheva ja käyttäjäystävällinen polttoainekorttien tilauprosessi niin asiakaskunnallemme kuin yhtiöllemme” Kertoo St1 Oy:n Linda Pihl, joka on toiminut korttipalveluiden Team Leaderina sekä on mukana digitaalisten prosessien kehityksessä.

”Web -lomakkeiden yhdistäminen sähköisiin markkinointikampanjoihimme on mahdollistanut tasaisen hakemusvirran. Sen sijaan, että asiakas siirtyisi digitaalisesta mainoksesta tulostamaan hakemuksen, hän voikin täyttää ja lähettää sen sähköisesti suoraan Internet -sivustoltamme. Verkkomainonnan lisäksi myynti on pystynyt hyödyntämään sähköisiä lomakkeita tehokkaana työkaluna.”, toteaa Linda Pihl.

”Näemme myös automaattisen nimenkirjoitusoikeuden tarkistuksen tärkeänä ominaisuutena, sen karsiessa pois manuaalista työtä varmennusten tekemisessä.”

 

Sähköisen ostoprosessin ei siis tarvitse katketa kriittisimmällä hetkellä, eli tahdonilmaisua tehtäessä. Prosessi voidaan toteuttaa loppuasiakkaalle helpoksi ja vaivattomaksi kokonaisuudeksi ja mahdollistaa uuden asiakassuhteen luominen – heti.

Yli puolet VVO:n vuokrasopimuksista allekirjoitetaan sähköisesti

VVO:n asiakkaista yli 60 prosenttia allekirjoitti sähköisen vuokrasopimuksen heinäkuussa. Sähköinen palvelu mahdollistaa helpon ja vaivattoman asioinnin missä ja milloin vaan.

Sähköisen allekirjoituksen käyttö on lisääntynyt tasaisesti koko maassa. Pääkaupunkiseudulla, Tampereella ja Lahdessa jo 65 prosenttia vuokrasopimuksista allekirjoitetaan sähköisesti ja Lappeenrannassa peräti 86 prosenttia, sanoo yksikönjohtaja Pia Jaakola VVO:sta.

Asiakas voi hoitaa sopimusasiat joustavasti virka-ajan ulkopuolella tai toiselta paikkakunnalta käsin ilman toimistolla asiointia. Vuokrasopimuksia tehdään keskimäärin 1 000 kuukausittain.

VVO:n uusilla asiakkailla ja asunnonvaihtajilla on ollut mahdollisuus allekirjoittaa vuokrasopimus sähköisesti vvo.fi -verkkopalvelussa viime vuoden lopulta lähtien.

 

 

 

 

 

Signom uudisti verkkosivunsa ja yritysilmeen

Signomin toiminta alkoi  ajatuksesta mahdollistaa käyttäjäystävällinen sähköinen allekirjoittaminen.
Syntyi luotettava ratkaisu, jonka avulla pystytään tunnistamaan kuluttaja- tai yritysasiakas ja tarjoamaan yrityksille jouheva sähköinen allekirjoitusprosessi ilman juridisia riskitekijöitä.

Sähköisen allekirjoittamisen- ja tunnistamisen lisäksi olemme kuitenkin tänä päivänä paljon muuta.
Sähköistämme ja nopeutamme erilaisia asioinnin prosesseja aina loppuasiakkaan tunnistamisesta, valtuutustoimenpiteisiin, luottotietotarkistuksiin ja sähköisiin tilaus- ja hakemusprosesseihin asti.

Kehitys on tuonut uusia mahdollisuuksia tukea ja tehostaa olemassa olevia prosesseja entisestään, vanhan tutun mallin lisäksi.

Pekka Eloholma Signom Oy:n hallitukseen

Signomille lisää osaamista liiketoiminnan nopeaan kasvattamiseen ja kansainvälistämiseen

Signom Oy on saanut lisävahvistusta yhtiön hallitukseen. Affecto Oyj:n entinen toimitusjohtaja Pekka Eloholma vahvistaa Signomin hallitusta vankalla kokemuksellaan liiketoiminnan kasvattamisesta ja kansainvälistämisestä.

 

”Signomin kansainvälistymisen aika on nyt. Syy ajankohtaisuuteen on hyvin yksinkertainen: asiakkaamme haluavat sähköistää ja automatisoida liiketoimintaprosessejaan myös Suomen rajojen ulkopuolella –  lähinnä Pohjoismaissa. Toimintamme alusta lähtien olemme tähdänneet siihen, että kansainvälistymme asiakkaidemme ja kumppaniemme kysynnän mukana. Pekan kokemus palveluliiketoiminnan laajentamisesta pohjoismaihin on kullan arvoista yhtiömme tässä vaiheessa, kun nopea kasvu ja kansainvälistyminen alkaa”, kertoo Signom Oy:n toimitusjohtaja Ossi Marko.

 

Eloholma näkee yhtiön palvelun ja liiketoiminnan mahdollisuudet hyvin mielenkiintoisina: ”Signomin tarjoama tuote on ainutlaatuinen; sisältäen vahvan tunnistuksen lisäksi allekirjoitettavan dokumentin oikeellisuuden sekä allekirjoitusvaltuuksien  tarkistuksen. Ylivertaisen tuotteen ympärille rakennettu skaalautuva palvelukonsepti antaa erinomaiset eväät nousta menestykseen Pohjoismaiden voimakkaasti kasvavilla sähköisen allekirjoituksen markkinoilla.” toteaa Pekka Eloholma.