Kreditvurdering

Automatisk kreditvurdering (for kunde- eller erhvervsslutbrugere) kan vedlægges i Signom web-formularprocessen.

Denne funktionalitet reducerer mærkbart manuelt arbejde når kreditreferencer automatisk bliver kontrolleret ved underskrift af ansøgningen eller andre lignende dokumenter. Vi kontrollerer kreditinformationer via Experian.