Erikoistapaus: Virheellinen Hetu - tunnistautuvan käyttäjän hetu ei vastaa vaadittua

1

Taaleritehtaan oma portaali: allekirjoittavan asiakirjan siirto allekirjoitukseen.

2

Taaleritehtaan oma portaali: allekirjoituslinkki / suora ohjaus allekirjoitukseen.

3

Taaleritehtaan oma portaali: tila näkyy 'avoimena niin kaun kun sopimus on allekirjoituspalvelussa avoinna.' Tätä näkymää käyttäjän ei tarvitse välttämättä edes nähdä..

4

Pankkitunnistus, siirtymä tähän kuvasta 2.

5

Käyttäjäsopimuksen ehtojen hyväksyminen.

6

Ei anneta allekirjoittaa jos HETU ei vastaa vaadittua.

7

Oikea allekirjoittaja siirtyy kuvasta 2 allekirjoitukseen. Pankkitunnistus.

8

Käyttäjäsopimuksen ehtojen hyväksyminen

9

Allekirjoitus ja vahvistus.

10

Allekirjoituksen jälkeen - suora uudelleenohjaus Taaleritehtaan portaaliin.

11

Taaleritehtaan oma portaali: Ohjauksen jälkeen tila voidaan takristaa automaattisesti.

12

Taaleritehtaan oma portaali: Asiakirja suljettu, tiedostot haettu.