Perustiedot / Yritys - allekirjoitus virallisella edustusoikeudella - jaettu.

1

Lomakkeen täyttäminen, lomakkeen perässä Jatka painike, mistä pääsee eteenpäin

2

Ilmoitus myyjälle, että allekirjoituskutsu on lähtenyt eteenpäin.

3

Allekirjoituskutsu asiakkaalle

4

Pankkitunnistus, testissä näkyyy vain pari pankin kuvaketta

5

Käyttäjäsopimuksen ehtojen hyväksyminen

6

Allekirjoituksen vahvistus

7

Allekirjoituksen jälkeen

8

Ilmoitus asiakkaalle sähköpostiin allekirjoituksesta ja prosessin etenemisestä

9

Sähköposti on välitetty yrityksen toiselle allekirjoittajalle.

10

Pankkitunnistus, testissä näkyyy vain pari pankin kuvaketta

11

Käyttäjäsopimuksen ehtojen hyväksyminen

12

Allekirjoituksen vahvistus

13

Allekirjoituksen jälkeen

14

Ilmoitus asiakkaalle sähköpostiin allekirjoituksesta ja prosessin etenemisestä

15

Ilmoitus taaleritehtaalle uudesta allekirjoituksesta

16

Taaleritehtaan kirjautuminen sisään allekirjoitusalveluun.

17

Allekirjoitusnäkymä, tilan muuttamisen saa auki Lisätoiminnot linkin alta.

18

Allekirjoitustilan muuttaminen.

19

Kuittaus onnistuneesta tilan muutoksesta

20

Allekirjoituksen vahvistus taaleritehtaalle, tällä hetkellä samat allekirjoitusehdot näkyy myös taaleritehtaalle.

21

Allekirjoituksen jälkeen

22

Yrityksen asiakirjat listaus.

23

Ilmoitus asiakkaalle taaleritehtaan allekirjoituksesta

24

Ilmoitus taaleritehtaalle omasta allekirjoituksesta.