Merkintälomake / Yksityishenkilöt - allekirjoitus - väärä henkilötunnus.

1

Lomakkeen täyttäminen, lomakkeen perässä Jatka painike, mistä pääsee eteenpäin

2

Ilmoitus myyjälle, että allekirjoituskutsu on lähtenyt eteenpäin.

3

Allekirjoituskutsu asiakkaalle

4

Pankkitunnistus, testissä näkyyy vain pari pankin kuvaketta

5

Käyttäjäsopimuksen ehtojen hyväksyminen

6

Allekirjoitusta ei sallita, virheellinen hetu.

7

Allekirjoituskutsu välitetään oikealle allekirjoittajalle.

8

Pankkitunnistus, testissä näkyyy vain pari pankin kuvaketta

9

Käyttäjäsopimuksen ehtojen hyväksyminen

10

Allekirjoituksen vahvistus

11

Allekirjoituksen jälkeen

12

Ilmoitus asiakkaalle sähköpostiin allekirjoituksesta ja prosessin etenemisestä

13

Ilmoitus taaleritehtaalle uudesta allekirjoituksesta

14

Taaleritehtaan kirjautuminen sisään allekirjoitusalveluun.

15

Allekirjoitusnäkymä, tilan muuttamisen saa auki Lisätoiminnot linkin alta.

16

Allekirjoitustilan muuttaminen.

17

Kuittaus onnistuneesta tilan muutoksesta

18

Yrityksen asiakirjat listaus.