Merkintälomake / Yksityishenkilöt - allekirjoitus - perustapaus.

1

Lomakkeen täyttäminen, lomakkeen perässä Jatka painike, mistä pääsee eteenpäin

2

Ilmoitus myyjälle, että allekirjoituskutsu on lähtenyt eteenpäin.

3

Allekirjoituskutsu asiakkaalle

4

Pankkitunnistus, testissä näkyyy vain pari pankin kuvaketta

5

Käyttäjäsopimuksen ehtojen hyväksyminen

6

Asiakirjanäkymä, mistä sopimuksen voi ennen allekirjoita lukea kokonaisuudessaan läpi. Lopuksi Allekirjoita-asiakirja painikkeen painaminen.

7

Allekirjoituksen vahvistus

8

Allekirjoituksen jälkeen

9

Ilmoitus asiakkaalle sähköpostiin allekirjoituksesta ja prosessin etenemisestä

10

Ilmoitus taaleritehtaalle uudesta allekirjoituksesta

11

Taaleritehtaan kirjautuminen sisään allekirjoitusalveluun.

12

Allekirjoitusnäkymä, tilan muuttamisen saa auki Lisätoiminnot linkin alta.

13

Allekirjoitustilan muuttaminen.

14

Kuittaus onnistuneesta tilan muutoksesta