Merkintasitoumus / Yritys - allekirjoitus virallisella edustusoikeudella - jaettu.

1

Lomakkeen täyttäminen, lomakkeen perässä Jatka painike, mistä pääsee eteenpäin

2

Ilmoitus myyjälle, että allekirjoituskutsu on lähtenyt eteenpäin.

3

Allekirjoituskutsu asiakkaalle

4

Pankkitunnistus, testissä näkyyy vain pari pankin kuvaketta

5

Käyttäjäsopimuksen ehtojen hyväksyminen

6

Asiakirjanäkymä, mistä sopimuksen voi ennen allekirjoita lukea kokonaisuudessaan läpi. Lopuksi Allekirjoita-asiakirja painikkeen painaminen.

7

Allekirjoituksen vahvistus

8

Allekirjoituksen jälkeen

9

Ilmoitus asiakkaalle sähköpostiin allekirjoituksesta ja prosessin etenemisestä

10

Sähköposti on välitetty yrityksen toiselle allekirjoittajalle.

11

Pankkitunnistus, testissä näkyyy vain pari pankin kuvaketta

12

Käyttäjäsopimuksen ehtojen hyväksyminen

13

Asiakirjanäkymä, mistä sopimuksen voi ennen allekirjoita lukea kokonaisuudessaan läpi. Lopuksi Allekirjoita-asiakirja painikkeen painaminen.

14

Allekirjoituksen vahvistus

15

Allekirjoituksen jälkeen

16

Ilmoitus asiakkaalle sähköpostiin allekirjoituksesta ja prosessin etenemisestä

17

Ilmoitus taaleritehtaalle uudesta allekirjoituksesta

18

Taaleritehtaan kirjautuminen sisään allekirjoitusalveluun.

19

Allekirjoitusnäkymä, tilan muuttamisen saa auki Lisätoiminnot linkin alta.

20

Allekirjoitustilan muuttaminen.

21

Kuittaus onnistuneesta tilan muutoksesta

22

Yrityksen asiakirjat listaus.