Arvopaperinvälityssopimus / Yritys - allekirjoitus ilman virallista edustusoikeutta.

1

Lomakkeen täyttäminen, lomakkeen perässä Jatka painike, mistä pääsee eteenpäin

2

Ilmoitus myyjälle, että allekirjoituskutsu on lähtenyt eteenpäin.

3

Allekirjoituskutsu asiakkaalle

4

Pankkitunnistus, testissä näkyyy vain pari pankin kuvaketta

5

Käyttäjäsopimuksen ehtojen hyväksyminen

6

Allekirjoituksen vahvistus

7

Allekirjoituksen jälkeen

8

Ilmoitus asiakkaalle sähköpostiin allekirjoituksesta ja prosessin etenemisestä

9

Ilmoitus taaleritehtaalle uudesta allekirjoituksesta

10

Taaleritehtaan kirjautuminen sisään allekirjoitusalveluun.

11

Allekirjoitusnäkymä, tilan muuttamisen saa auki Lisätoiminnot linkin alta.

12

Allekirjoitustilan muuttaminen.

13

Kuittaus onnistuneesta tilan muutoksesta

14

Allekirjoituksen vahvistus taaleritehtaalle, tällä hetkellä samat allekirjoitusehdot näkyy myös taaleritehtaalle.

15

Allekirjoituksen jälkeen

16

Yrityksen asiakirjat listaus.

17

Ilmoitus asiakkaalle taaleritehtaan allekirjoituksesta

18

Ilmoitus taaleritehtaalle omasta allekirjoituksesta.