Elektronisk signatur

Ved å bruke Signom elektronisk signaturtjeneste, sender vår kundes medarbeider dokumentet til den andre underskriveren ved å legge til underskriverens navn, e-postadresse og PDF-fil into tjenesten.

Signeringsforespørsel sendes til underskriverens e-postadresse. Ved å klikke på en kobling i e-posten, omdirigeres underskriveren til sterk autentisering og til å signere dokumentet elektronisk.

Når dokumentet er signert, mottar vår kundes medarbeider et varsel om det nye signerte dokumentet på e-post og kan laste ned og lagre det signerte dokumentet.