Nettskjemaer

Våre kunder har fjernet papir fra søknads- og bestillingsprossene sine.

Sluttkunden kan fylle ut nettskjemaene og signere det elektronisk gjennom nettsidene til kundene våre.

Signert dokumentfil og utfylt data i skjemaet kan overføres automatisk til kundens informasjonssystemer.