Kreditkontroll

Automatisk kreditkontroll (för slutanvändare som konsumenter eller företag) kan anslutas till Signoms webbformulärprocess.

Denna funktion minskar märkbart våra kunders manuella arbete när kreditreferenser automatiskt kontrolleras vid signeringen av ansökan eller något annat liknande dokument.