Lösningar

Webbformulär

Lägg till webbformulären på ditt företags webbsida och möjliggör elektroniska ansökningar och beställningar för dina slutkunder.

Kreditkontroll

Bifoga automatisk kreditkontroll till signeringsprocesserna

Betalning

Ta emot betalningar i anslutning med den elektroniska signaturen

Visuellt utseende

Vi verkställer vår tjänst med ditt företags eget varumärke och visuella utseende. Användarupplevelsen förblir naturlig för din slutkund

Integration

?verför automatiskt dokumentfiler till ditt företags informationssystem (t.ex. CRM, dokumenthantering, ERP)