Webbformulär

Våra kunder har tagit bort pappren från sina ansöknings- och orderprocesser.

Slutkunden kan fylla i webbformuläret och signera det elektroniskt i anslutning till kundens webbplats.

Den signerade dokumentfilen och datan som är ifylld på webbformuläret kan överföras automatiskt till kundens informationssystem.