Sähköinen lomake mahdollistaa asiakkaaksituloprosessin sujuvuuden

Asiakkaamme ovat pääseet Web -lomakkeiden avulla eroon paperisista hakemus- ja tilauslomakkeista. Asiakkaamme omilta verkkosivuilta loppuasiakas voi siirtyä suoraan Signom Web -lomakkeelle täyttämään asiakirjaan tarvittavat tiedot, jonka jälkeen asiakirja allekirjoitetaan sähköisesti. Allekirjoitettu asiakirja ja lomakkeelle syötetyt tiedot siirretään asiakkaamme tietojärjestelmiin automaattisesti. Ostoprosessi katkeaa monessa tapauksessa krittisimpään kohtaan eli tahdonilmaisua tehdessä. Näin ei kuitenkaan tarvitse tapahtua, sillä prosessi voidaan toteuttaa loppuasiakkaalle helpoksi ja vaivattomaksi kokonaisuudeksi, jolloin uuden asiakassuhteen luominen onnistuu heti.

Web-lomakkeen hyödyntäminen käytännössä

Sähköisten lomakkeiden käyttöönotto on yksinkertaista ja nopeaa. Käytännön prosessi menee siten, että loppuasiakas siirtyy asiakkaamme verkkosivuilta Signom web-lomakkeelle, jonka ulkoasu mukailee asiakkaamme verkkosivuja. Loppuasiakas täyttää lomakkeen ja siirtyy allekirjoittamaan sen. Tämän jälkeen tiedot siirtyvät automaattisesti asiakkaamme järjestelmiin allekirjoitetun PDF-asiakirjan kera.

Voit lukea ST1 Oy:n käytännön esimerkin Signomin Allekirjoituspalvelun ja Web-lomakkeiden tuomasta lisäarvosta täältä.